Annons
X
Annons
X
Näringsliv
Analys

Joel Dahlberg: ”Beskedet från FI är en kovändning”

Finansinspektionen (FI) pressar bankerna som i sin tur höjer boräntorna. Förhoppningen om att bankerna ska låta aktieägarna ta en del av smällen kan väl knappast FI-chefen själv tro på.

Beskedet från Finansinspektionen är en kovändning. När jag i slutet av oktober intervjuade Martin Andersson var han väldigt tydlig med att inspektionen nu skulle avvakta innan man föreslog nya åtgärder för att dämpa svenskarnas stora sug efter lån.

FI-chefen ville först se effekten av redan beslutade åtgärder - bolånetak, frivilliga amorteringsplaner och, inte minst, den ökade riskvikten på bolån från 5 till 15 procent som infördes så sent som i maj - innan det var dags att fundera på nya åtgärder.

”Vi vill vänta och se på den statistik som kommer in under hösten. Vi tycker att amorteringsplaner är en sådan åtgärd och vi tror att den får effekt”, sade han då.

Annons
X

FI:s inställning fick en hel del uppmärksamhet eftersom den avvek från Riksbankschefen Stefan Ingves uppmaning om åtgärder ”i närtid” för att dämpa ökningen i skuldsättningen.

Tonen i hur FI beskriver läget är också helt annorlunda. I intervjun för knappt tre veckor sedan förklarade Martin Andersson att Finansinspektionens visserligen har ett vaksamt öga på skuldsättningen men att den kan fortsätta stiga, till och med snabbare än inkomsterna, utan att FI nödvändigtvis måste ta fram nya åtgärder.

Han tillade också att riskvikterna för de svenska bankerna inte alls, som det ibland kan uppfattas, är låga utan i nivå med de stora bankerna inom EU.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Igår förklarade FI istället att ”försiktighetsskäl talar för att det är motiverat att överväga ytterligare åtgärder relativt snabbt om vi ser att skuldökningstakten är fortsatt hög”. Ett helt annat tonläge.

  Martin Andersson har dessutom propagerat för att åtgärder som riktar sig direkt mot hushållen ska prioriteras framför åtgärder som träffar bankerna. Det är också därför han talat så mycket om amorteringar snarare än bolånetak och riskvikter.

  Paradoxalt nog minskar högre riskvikter hushållens utrymme för amorteringar och det tycks därför som att Finansinspektionen även har svängt när det gäller prioriteringsordningen vad gäller hushåll kontra banker.

  Några stora förändringar i läget vad gäller hushållens skuldsättning eller riskerna på bolånemarknaden har inte kunnat skönjas under hösten och orsaken till FI:s omsvängning kan nog hittas i samspelet mellan FI, Riksbanken och regeringen.

  Finansinspektionens nya giv kan få bäring på penningpolitiken. En inspektion som agerar snabbt kan minska oron hos den hittills så motsträviga sextetten vid Brunkebergstorg, särskilt i ljuset av veckans inflationsstatistik.

  Man skulle därmed kunna spekulera i att FI:s utspel ökar sannolikheten för att Riksbanken sänker räntan. Men på torsdagen fanns inga tecken på det. De så kallade RIBA-kontrakten, vars nivåer indikerar vad marknaden tror om reporäntan framöver, rörde sig inte nämnvärt.

  Finansinspektionen riskerar nu att framstå som en myndighet som tvingar bankerna att höja boräntorna och det blir man inte populär på. Martin Andersson skickar därför en uppmaning till bankerna att inte låta kunderna stå för hela notan utan att även aktieägarna ska ta en del av kostnaden.

  Jag skulle vilja se den bank-vd som på bolagsstämman förklarar att utdelningen inte kunde höjas som väntat eftersom man valde att istället måna om sina bolånekunder.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X