Besked: Barnbidrag för alla

Samtliga EU-länder kommer att ges möjlighet att indexera barnbidragen för de fall där EU-medborgare får pengar för barn som bor i andra länder. I praktiken är tanken att därmed kunna betala mindre för barn vars föräldrar till exempel arbetar i Storbritannien, men där barnen bor i ett hemland där levnadsomkostnaderna är lägre.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Möjligheten ges dock först från år 2020.

I överenskommelsen ingår även att Storbritannien får löfte om att det ska skrivas in i EU:s grundfördrag att landet inte omfattas av devisen om en "allt fastare sammanslutning". Inskrivning ska dock ske först vid nästa fördragsändring — vilket kan dröja långt in i framtiden.

Annons
Annons
Annons