Beskatta det smutsiga flyget

FLYGET SOM MILJÖBOV. Om trafikökningen inom flyget fortsätter i samma takt som nu sker en fördubbling av utsläppen inom 25 år. EU bör införa en gemensam moms på flygresor, stoppa utbyggnaden av Europas flygplatser och auktionera ut flygets utsläppsrätter, skriver docent Stefan Gössling tillsammans med fem forskare och professorer.

Under strecket
Publicerad
Annons

Vi är allvarligt oroade över flygets växande bidrag till den globala uppvärmningen. Flyget är den snabbast växande källan till koldioxidutsläpp inom EU, utsläppen har mer än fördubblats sedan 1990.

Tillväxten beror främst på lågprisflyget och ökat turistresande till långväga destinationer. I många industrialiserade länder står flyget redan för 10 procent av utsläppen. De prognostiserade fortsatta ökningarna står i konflikt med EU:s klimatmål som innebär att de nationella utsläppsbudgetarna kommer att krympa.

Annons
Annons
Annons