Annons

Beskatta bränsle – inte fordon

Under strecket
Publicerad

Nu när regeringen visat på det orättfärdiga i principen att beskatta ägande, genom att ta bort fastighetsskatten, kan det vara dags att gå vidare och ta bort nästa stora ägandeskatt, fordonsskatten. Det är när bilen körs som problem kan uppstå. Beroende på bränsle, belastning och andra faktorer.
Om man konsekvent beskattar bilanvändning via bränslet så kan man differentiera skatten mellan olika bränslen. Bilägare kan välja mellan olika bilar och olika bränslen för att få ett fordon som tillfredsställer deras transportbehov till lägsta kostnad.

En bils påverkan på vägslitage och utsläpp till miljön beror på omfattning och typ av användning. Till exempel korta och få resor med tungt lass kan ge samma eller mindre utsläpp och slitage än många och långa resor med lätt last.
En fullständigt genomförd drivmedels-­beskattning, i kombination med avskaffad straffskatt på själva fordonsägandet, ger alltså en rättvis fördelning av de avgifter till det all männa som krävs för utnyttjande av miljön och vägarna som gemensam resurs. Samtidigt ger det tillsammans med en differentierad skatt på olika bränslen en indikation för bilägaren om vilket som är det mest önskvärda alternativet.
Utsläppsrätter kan bakas in i priset, i stället för att säljas separat.

Annons
Annons
Annons