Annons
X
Annons
X

Besegra Östros är en för låg ambition

VÅRBUDGETEN | BARA BIDRAG

Det är för mycket politik och för lite ekonomi i vårbudgeten. Ingen kan bli förvånad över att regeringen skjuter till nya pengar till kommuner och arbetsmarknadsåtgärder, men det är faktiskt förvånande att man satsar så ensidigt på bidragspolitik. Uppenbarligen tycker man att det allra viktigaste är att ta vinden ur seglen för Socialdemokraterna.

Thomas Östros vill för all del ha ännu snabbare tillskott till kommunerna och ännu mer pengar till arbetsmarknadspolitiken. Men miljardbeskeden från Anders Borg har förvandlat artskillnaden mellan opposition och regering till en gradskillnad. Det gör att Östros höga tonläge blir föga förödande – ja, annat än möjligen för honom själv.

Jag tror inte att gårdagens alla utfall mot finansministern bidrog ett enda dugg till att stärka allmänhetens förtroende för Socialdemokraternas förmåga att sköta ekonomin.

Annons
X

Östrospolitiken leder till ökade underskott och ökad oro för framtida skattehöjningar eller nedskärningar, vilket lägger sordin på ekonomin och kostar jobb.

Östros vill höja a-kasseersättningen och höja inkomstskatten för alla löntagare, vilket gör det mindre lönsamt att arbeta jämfört med att inte arbeta och kostar ännu fler jobb. Detsamma gäller hans helstolliga krav på att återinföra förmögenhetsskatten.

Är det något som Sverige inte behöver är det ännu mer politik som jagar investeringsvilligt kapital ur landet.

De socialdemokratiska överbuden får Anders Borgs stramhet med pengarna och strikta arbetslinje att te sig extra välbalanserad och trygg.

Men regeringen kan inte nöja sig med att vinna den politiska tvekampen med socialdemokratin; det vore att lägga ribban för lågt. Man måste också utforma krispolitiken så att den leder framåt och gör det bästa av en dyster situation genom att lägga en grund för snabb återhämtning och varaktig tillväxt.

Det är för torftigt att en borgerlig regering inte laddar in mer investeringar och företagsfrämjande åtgärder i sin krisbekämpning.

Tidigarelagda satsningar på infrastruktur är ett attraktivt alternativ till arbetsmarknadspolitik. Underhållet av infrastrukturen är eftersatt och man behöver under alla omständigheter jobba ikapp.

Men framför allt behövs insatser för företagandet. Det är redan sant att de nya jobben skapas i små och snabbväxande företag, och det blir bara mer sant för var dag som går. Samtidigt kommer många av de unga akademiker som nu lämnar högskolan att starta företag för att försörja sig, oavsett om de egentligen vill bli företagare eller ej.

Det ger dubbla skäl att tänka i termer av lägre kostnader för att ha anställda, till exempel i form av sänkta egen- och arbetsgivaravgifter. Och när ska företagarbeskattningen lindras, om inte nu?

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X