Annons
X
Annons
X

Bern förnekar fysikens grunder

REPLIK TILL LARS BERN | SANNINGEN OM KLIMATET

Lars Bern har ägnat den senaste månaden åt att djupdyka i klimatforskningslitteraturen (SvD Brännpunkt 18/11). Detta för att få belägg för sina påståenden om att vi klimatforskare sprider des- information om orsakerna bakom den globala uppvärmningen (SvD 22/11).

Tyvärr verkar Berns djupdykning ha planat ut alldeles för tidigt. Han håller med om att människan ligger bakom koldioxid-ökningen, men hävdar att detta inte kan förklara uppvärmningen.

Berns påstående motsägs av aktuell klimatforskning som visar att huvudorsaken till uppvärmningen under sista hälften av 1900-talet med stor sannolikhet är den ökade koldioxidhalten i atmosfären (se tex Stott et al. 2006, Journal of Climate, 19, sid 2763–2782).

Annons
X

Berns brist på trovärdighet framgår också av hans påstående om att den gångna oktobermånaden var ”en av de kallaste på 115 år”. I själva verket var den en av de fem eller sex varmaste (http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/crutem3gl.txt).

Bern hävdar att klimatmodeller är värdelösa eftersom de skulle bygga på samma principer som ekonomiska modeller.

Denna häpnadsväckande och felaktiga slutsats visar att Bern inte alls förstått grunden för klimatmodellering.

**Forskningen utgår från fysikens grundlagar, framförallt Newtons mekanik och termodynamik, och beskriver klimatets utveckling med hjälp av matematiska samband.
**
Modellerna är fullt kapabla att simulera huvuddragen av jordens klimat och dess utveckling under 1900-talet. När teknologie doktor Lars Bern hävdar att ökad koldioxidhalt inte bidrar till global uppvärmning är det alltså grundläggande fysik han förnekar, men han säger inget om vilka av fysikens etablerade lagar det är han vill riva upp.

Verkligheten är att vårt enda redskap för att få en vetenskapligt grundad ”förhandstitt” på hur klimatet kan komma att utvecklas under de närmaste år- tiondena är klimatmodeller.

Modellerna innehåller fortfarande osäkerheter och forskningen kring dessa engagerar hundratals oberoende forskare vid ett stort antal universitet och forskningsinstitut runt om i världen.

Bern inkompetensförklarar hela detta forskningsfält på grundval av extremt svaga argument. Vilket vetenskapligt grundat redskap för realistiska framtidsscenarier vill Bern istället att samhälleliga beslut ska vila på?

Den frågan kräver ett svar.

JOHAN KLEMAN

ERLAND KÄLLÉN

HENNING RODHE

professorer vid Bert Bolincentret för klimatforskning, Stockholms Universitet

SVAR DIREKT OCH SLUTREPLIK | Attityden är intolerant

Nu lutar sig klimatalarmismen tydligen bara på några hundra forskare – inte tiotusentals som påstods i lördagens SvD Brännpunkt. Det är sant att väderprognoser bygger på naturlagar, sammanfattbara i enkla ekvationer, men vi vet att de från rådande väderläge alltid spårar ur efter någon vecka.

Klimatmodellerna baseras däremot på antaganden och är ytterst ofullständiga.

Ett inbyggt argument är att temperaturen ska stiga med ökad CO2-halt. Fysikaliska samband motiverar en grads temperaturhöjning för en fördubbling av CO2 – men man lägger sen på olika tänkta förstärkande bidrag.

Modellernas delar är i övrigt otestbara och datorsimuleringarna för grova för att ens hantera något så viktigt som moln. Observationer talar idag emot att temperaturen verkligen stiger på grund av ökad CO2-halt.

SMHI:s forskningschef Joakim Langner har försvarat sig i P1-morgon med att man bara kan ta med det som är matematiskt uttryckbart – alltså känt – eller snarare antaget. Just nu ser man allehanda ursäkter (tex sot, havsströmmar) till varför jordens medeltemperatur inte stiger som väntat. Att spekulera i geografiska detaljer om framtida klimat gränsar till fria fantasier.

Min uppgift om temperaturen i oktober kommer från en artikel i Telegraph.co.uk den 20/11 2008 där det bland annat hänvisas till till US National Oceanic and Atmospheric Administration.
**
Attityden mot oliktänkande vid många klimatforskningsinstitutioner är idag intolerant, vilket skadar forskningens vetenskapliga trovärdighet.**

Bevis för påståenden om CO2-hypotesens riktighet har vi inte och den hypotesen avser våra missledda politiker nu att lägga till grund för vår tids största samhällsomvälvning.
**
LARS BERN,** teknologie doktor och f d vd för Ångpanneföreningen

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X