X
Annons
X
Recension

En tretvinnad tråd. Amerikan, jude, svensk Berikad av brokig bakgrund

Som rabbin i Stockholm har Morton Narrowe arbetat för dialog inom judendomen, men också för en öppen kontakt med omvärlden och andra religioner. I sin självbiografi visar han, personligt och med självdistans, hur en brokig identitet kan vändas till en tillgång.

Överrabbin Morton Narrowe var en av talarna i Ansgarskyrkan när Lidingö 2002 instiftade en Raoul Wallenbergdag.
Överrabbin Morton Narrowe var en av talarna i Ansgarskyrkan när Lidingö 2002 instiftade en Raoul Wallenbergdag.

En tretvinnad tråd är titeln på överrabbin emeritus Morton Narrowes självbiografi och den sammanfattar tillika bokens röda tråd. Titeln är hämtad från Predikaren och citatet lyder i sin helhet: ”En tretvinnad tråd brister inte så lätt” (4:12).
Den tretvinnade tråden alluderar på de tre aspekter som utgör Morton Narrowes identitet, amerikan, jude och svensk, och att han upplever denna sammansatthet som något positivt är klart genomgående i hela boken.
Första hälften av boken handlar om Morton Narrowes uppväxt i ett traditionellt, men inte särskilt religiöst hem i Philadelphia. Hans farföräldrar invandrade till Amerika från Östeuropa och föräldrarnas lojalitet med sitt nya hemland var så total att de inte gärna ville kännas vid sin östeuropeiska judiska bakgrund. För den nya generationen utgjorde emellertid den dubbla identiteten inte något problem trots att man levde som minoritet i ett kristet samhälle.

Överrabbin Morton Narrowe var en av talarna i Ansgarskyrkan när Lidingö 2002 instiftade en Raoul Wallenbergdag.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X