X
Annons
X

Bergström och Isaksson JK-anmäler polisen

Justitiekanslern ska sommarprata i radion. Det kan bli hörvärt. Göran Lambertz är inte den skotträdda typen. Just därför att han inte räds konflikter blir det också spännande att se hur Lambertz hanterar en anmälan som nyligen inkom till justitiekanslern (diarienummer 4128-07-21).

Anmälare är Hans Bergström, tidigare chefredaktör i DN, och Anders Isaksson, författare och garvad politikbevakare.

Det handlar om dataintrånget som så starkt präglade valrörelsens slutskede. Eller rättare sagt om de rättsvårdande myndigheternas hantering av den anmälan som socialdemokraterna gjorde. Här är en nyckelmening ur Bergströms och Isakssons inlaga:

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X