Annons

Per Wästberg:Berättelserna som fortsätter att genljuda i oss

Har fiktionens status sjunkit? Många romaner bygger i dag på ”verkligt” stoff, och icke-fiktionen tar allt större plats på kultursidorna. I den första av två ­artiklar reflekterar Per Wästberg över romanens roll.

Uppdaterad
Publicerad

Då och då bekymrar vi oss om romanens tillstånd och framtid vilket vi sällan gör med de tidlösa genrerna poesi och dramatik. I Harvard på 1950-talet diskuterade vi romanens öde i undergångstermer fast det var på Hemingways och Faulkners tid då Saul Bellow gav ut ”Augie Marchs äventyr” och Norman Mailer kom igång på allvar. Men redan då roffade Hollywood och televisionen åt sig underhållarna och följetongsförfattarna, och romanen verkade överge de stora äventyren till förmån för den inre världens gränstrakter och gläntor, de privata zonerna dit intet kameraöga når.

Har fiktionens status sjunkit de senaste trettio åren? Varför bygger auktoriteten i så många böcker på aktuella händelser? Dagstidningarnas kultursidor viker allt större utrymme åt böcker som inte är fiktion. Efter att i ett par sekler ha varit en dominerande kulturform verkar romanens förstaplats bland genrerna hotad.

Annons
Annons
Annons
Annons