Annons
Kommentar

Henrik Chetan Aspengren:Berättelsen om Turkiet skrivs om

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Turkiets förestående val uppmärksammas vida bortom landets gränser. Från Libyen i väster till Pakistan i öster, över Europas mitt, följer man hur de politiska spännbanden runt Atatürks moderniseringsprojekt lossar. Man följer också utvecklingen av en ny politisk berättelse som reflekterar en växande ekonomi och konservativa, demokratiska värderingar i ett muslimskt samhälle.

Valets troliga segrare, premiärminister Recep Tayyip Erdoğan och hans Rättvise- och utvecklingsparti (AKP), har bidragit till att forma denna nya berättelse. AKP har hittills företrätt en bred väljarbas och stöds av nätverk av turkiska islamiska affärsintressen. Omvärlden ställde sig tveksam till AKP då partiet först valdes att leda landet år 2002. Partiets idégods bar spår av mer utpräglade islamiska politiska miljöer som format Erdoğan och andra partifunktionärer. Men AKP har sökt modernisera den islamiska politiken. Vad som i övriga Europa skulle betecknas som liberaler såväl som konservativa och socialdemokrater räknas till partiets parlamentariker.

Annons
Annons
Annons