Berättaren bakom Balderson

SPÖKSKRIVARE. Identiteten bakom pseudonymen Bo Balderson har varit ett mysterium i över 40 år, trots enträgna gissningar. Både Aftonbladet som 1980 pekade ut Björn Sjöberg och professor Bo Gräslund som i två böcker kopplat samman Balderson med Sven Delblanc hade fel.

Under strecket
Publicerad
Foto: BO SCHREIBER/SCANPIX
Annons

Pseudonymen har börjat dyka upp igen, med falska författarnamn som Tim Davys (”Amberville”), Hans Koppel (”Vi i villa”) och J D California (”60 Years Later: Coming Through the Rye”). Emellertid måste något mera till än falskt namn för att sälja. En myt därikring. En gåta därunder. En klang som slår an. Eljest fungerar det blott som en väg till att bli hängd i tysthet.

Vitsen med pseudonymer var ursprungligen den att skilja på militär och civil. De gräsligheter man begått på slagfältet skulle man kunna gå fri från som fredlig plöjare av åkern därhemma. Våra förfäder hade ofta ett gårdsnamn och ett soldatnamn – ett
nom de guerre – ursprungligen en fransk sed. Under 1800-talet grasserade pseudonymerna inte bara i landstormen utan även i kulturlivet. Orsakerna därtill var från början desamma som krigets. Pennan var ett vapen. Hot om majestätsbrott och indragningsmakt och i något fall halshuggning – ett straff som Anders Lindeberg på Stockholmsposten de facto ådömdes 1834 – var en realitet. För att skydda sig själv och ansvariga utgivare antog ett stort antal journalister och kåsörer pseudonym eller enklare signatur. Hur stort det antalet var kan man häpna över. Det finns ett tiotal tunga verk över svenska ”anonymer”, från Stiernmans ”Centuria anonymorum” (1724) till Fr Braunes ”Anteckningar om abbreviationssignaturer i svensk litteratur” (1893). Verken upptar över 2000 personer, och typiskt är väl att hävdatecknarna själva söker nödtorftigt dölja sina dopnamn. Bruket drivs som bekant med gäck med av Nils Hasselskog i Grönköpings Weckoblad genom den notoriske diktaren A:lfr-d V:stl-nd. Tar man ännu ett steg från Gökmassivet ut i världen kan man förfäras av den just mycket massiva omfattningen av lexika i ämnet. Googlesök genererar bums 40 volymer digra uppslagsböcker med titlar som ”The Names behind the Names” och ”Nicknames Dictionary”.

Annons
Annons
Annons