Annons

Berätta vilka de är som har hög kvalitet

Foto: Tomas Oneborg / Svenska Dagbladet

Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning är mycket välkommen, och att den behövs visar årsrapporten tydligt, skriver Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund.

Under strecket
Publicerad

Sju procent av de granskade skolorna (av 311 skolor) håller hög kvalitet enligt Skolinspektionens årsrapport för 2019. Nästan en tredjedel av skolorna som omfattats av regelbunden kvalitetsgranskning bedömdes ligga på den lägsta av tre kvalitetsnivåer inom åtminstone något av de viktiga områden som granskas, det vill säga rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betyg.

Årsrapporten visar det som även skolforskning tydliggjort, att ledarskapet och ett väl utvecklat och långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete är två viktiga faktorer hos framgångsrika skolor, och även bland dessa sju procent.
De skolhuvudmän som har hög kvalitetsnivå har såväl helhetssyn som en överblick och kan därmed bidra med stöd till den verksamhet som man ansvarar för. Att kvalitetskriterierna uppnås i låg utsträckning i nästan var tredje granskad skola (28 procent) är något som verkligen borde uppmärksammas mer. Lösningen på problemet med den låga kvaliteten är inte att regionalisera Skolverket som Björn Åstrand föreslår i sin utredning.

Annons
Annons
Annons