Annons

”BEO behövs för att skydda eleverna”

Annika Hirvonen Falk.
Annika Hirvonen Falk. Foto: Christine Olsson/TT

Barn- och elevombudet är viktigt för alla elever som inte får sin rätt till en trygg skolgång tillgodosedd. Att gå så långt som att helt vilja avskaffa myndigheten är inte seriöst, skriver Miljöpartiets Annika Hirvonen Falk i en replik till Liberalerna.

Under strecket
Publicerad

I två debattartiklar den 18 mars och den 16 augusti skriver Roger Haddad från Liberalerna om att de i förhandlingar med regeringen kommer att driva att omgående avveckla Barn- och elevombudet (BEO). Artiklarna följer i spåren av en debatt kring lärarens roll och en kränkthetskultur som vissa menar vuxit fram och hotar lärarnas auktoritet. Han lyfter också upp att det funnits intern kritik mot ombudets bedömningar i enskilda ärenden som inte ska ha offentliggjorts.

Att samhället tar allvarligt på hot mot lärare är en grundläggande demokratifråga. Likaså är det en förutsättning för läraryrket att läraren har en auktoritet i klassrummet och att lärarens beslut om att exempelvis avvisa en elev som uppenbart stör undervisningen respekteras. Samtidigt måste vi kunna skilja på äpplen och päron. Barnens rättigheter att inte utsättas för mobbning eller kränkningar och att få upprättelse när skolan inte lever upp till sitt ansvar att skydda elever får inte offras. 

Annons
Annons
Annons