Bengtzboe intar en extrem position i svensk skattedebatt

Under strecket
Publicerad
Annons

Sverige har för höga skatter och för många skatter. Vi har för många avdrag och för komplicerade regelverk. Vårt land är i stort behov av en genomgripande och blocköverskridande skattereform. Färre skatter med lägre skattesatser behöver täcka bredare skattebaser. Marginalskatterna – särskilt de allra högsta – behöver sänkas.

Jag tror Liberala ungdomsförbundet och Moderata ungdomsförbundet i stort delar dessa utgångspunkter. Därför är det märkligt att de inte kommer till uttryck i den debattartikel Erik Bengtzboe skrev här 11/12. Det som skissas på där är inte ett första utkast till en bred skattereform, utan ett intagande av en extrem position i svensk skattedebatt.

Annons
Annons
Annons