Annons

Bengt G Nilsson: Skygglapparna har fallit av

Journalisten Bengt G Nilsson har sedan 70-talet rest och arbetat i 18 länder i Afrika och utöver en rad dokumentärfilmer författat ett dussin böcker. Nästa vecka utkommer hans nya bok I tyst samförstånd – Sverige och Sovjet i kalla krigets Afrika (Ethno Press). Budskapet är att Sveriges bistånd har varit skadligt när det gått till marxistiska regimer i Afrika.

Under strecket
Publicerad

Fakta är inte okända; svenska skattebetalare har under ett halvsekel betalat miljarder till regimer som fört krig och förtryckt befolkningen. Men du skruvar till problemformuleringen när du hävdar att Sverige ”samarbetade” med Sovjetunionen?

– Jag är noga med att påpeka i boken att jag inte har funnit några belägg för ett medvetet samarbete, ett agerande i maskopi mellan staterna. Men agendorna matchade varandra. Som Afrikakännaren Per Wästberg uttrycker det i boken, var inblandade svenskar mycket medvetna om att vapensidan till gerillorna sköttes av Sovjetunionen.

Annons
Annons
Annons