Bengt Braun avleder uppmärksamheten Pensionsförsäkring - högriskinvestering Lag om cykelhjälm, ett huvudlöst förslag Vad väcker näringsministern? Nya poliskulan ger livshotande skador Kopiering för privat bruk är inte stö

Under strecket
Publicerad
Annons

Jag slutar aldrig att förvånas över att medierna och journalister låter sig manipuleras så lätt. Vad lär man sig egentligen på journalisthögskolan? Här kallar Bengt Braun till presskonferens för att göra stor affär av att några i Skandias ledning skott sig med några miljoner. Brottsligt kanske, men detta är ju småpengar.
Förstår man inte att detta är för att avleda allas vår uppmärksamhet från det gigantiska svindleri på tusentals miljoner av pensionsspararnas pengar som styrelsen i Skandia bär ansvaret för. Den ende journalist som tycks ha fattat galoppen är Nils-Olof Ollevik i SvD men han gör inte heller något stort nummer av det.
Måtte styrelsen, genom ett rätt riktat mediedrev, tvingas att betala tillbaka de miljarder de svindlat Livbolaget på. Annars bör styrelsen avgå.
Regeringen föreslår att pensionsförsäkringar ska undantas för lagen om finansiell rådgivning. Ingen kontroll, inget skydd och inga garantier för oss medborgare alltså.
Samtidigt får vi veta att vi som blir pensionärer om några
år inte har en chans att få äldreomsorg på samma villkor som i dag.
Inget skydd och inga garantier för oss medborgare där heller alltså. I stället uppmanas vi av Kommunförbundet att ta ett större ansvar för vår ålderdom.
Hur ska vi kunna göra det när till och med privata pensionsförsäkringar inte längre är just försäkringar? De är mer att betrakta som högriskinvesteringar - eller som ett lotteri rätt och slätt.
I dagarna fick jag dessutom veta att min PPM-försäkring har gått ned 20 procent i värde. Jag vill hellre ha mina pengar i madrassen!
På vems sida står regeringen egentligen? Försäkringsbolagens? Hur tror de att vi vanliga medborgare kommer kunna lita på dem framöver - för att inte tala om att rösta på dem? Det är partiet som har vård, skola och omsorg, det vill säga trygghet som paroll som just monterar ned densamma!
Åter ett förslag om införandet av en lag föreskrivande obligatoriskt bärande av hjälm under färd på cykel. Denna gång en propå från Statliga barnsäkerhetsdelegationen.
Jag
föreslår att lagar som förbjuder cykling på trottoarer, mot enkelriktning, i mörker utan lyse samt färd mot rött ljus först tillämpas och åtlyds innan en ny lag sätts på pränt för negligering av konsekvent olydiga cyklister.
Det tragiska mordet på Anna Lindh fick social-minister Lars Engqvist att vakna och inse bristerna i den psykiatrin.
Vad kan tänkas krävas för att väcka närings- minister Leif Pagrotsky?
Vad är det för sadistisk polischef som beslutat att införa den nya kulan? Vi jägare är ålagda att använda sådan kula för att åstadkomma så stor skada som möjligt för att skadan ska leda till snabbast möjliga död för viltet.
När en polis avlossar ett skott med den nya kulan kommer varje person som träffas, skyldig eller oskyldig, om han överlever, att vara svårt handikappad för resten av livet.
Motiveringen för införandet sägs vara bland annat mindre risk för farliga rikoschetter. Har polisen tänkt börja sprida skott till höger och vänster nu? Vi jägare lär oss att aldrig avlossa skott om vi inte
är säkra på att träffa det vi avser att träffa och endast detta.
Det handlar om kulfång och att inte skjuta in I grupper av djur. Jag tror att polisen har ungefär samma instruktion. Har man tänkt att frångå den och sätta alla medborgare i riskzonen?
Bara för att man upprepar en lögn tillräckligt många gånger betyder det inte att den blir sanning. Detta borde exempelvis Beth Scott hos Business Software Alliance (BSA) känna till vid det här laget. Återigen har BSA, som representerar företag med miljardintäkter, gråtit ut i pressen.
Ständigt upprepar BSA, Antipiratbyrån med flera mantrat ”piratkopiering är stöld”. Man försöker jämställa någon som laddar hem exempelvis musik, program och spel för privat bruk med en illasinnad tjuv som tar andras egendom för sin egen vinning. Detta är ett helt felaktigt resonemang av den enkla anledningen att det just är kopior det handlar om. För att ta ett exempel så har inte du kvar din glass om jag stjäl den, men om jag kopierar ditt glassrecept kan vi båda göra hur
mycket glass vi vill. Kopieringen bör släppas fri, menar vi som nu har startat nätverket Piratbyrån.
I stället för att jaga och skrämma privatpersoner som faktiskt är nuvarande eller blivande kunder, så borde dessa företag ta till sig möjligheterna som de nya medierna innebär.

Folke Vestervall
Ingrid Lindmark
Erik Hammarström
Hans Nordlund
Mats Jangdal
Gottfrid Svartholm Warg

Annons
Annons
Annons