Annons

Benedictus XVI står vakt mot tidens rörelser

PÅVENS TANKAR. En unik intervjubok ger god inblick i påve Benedictus XVI:s tankevärld och i den speciella logik som utmärker den katolska kyrkans lära. Mot kritiken om otidsenlighet ställer påven ett evighetsperspektiv.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Varför motsätter sig katolska kyrkan samkönade äktenskap? Hur kommer det sig att pedofila präster kunde tillåtas härja ostört i kyrkliga ungdomsverksamheter. Varför får kvinnor inte bli katolska präster? Och hur är det att vara den världsvida katolska kyrkans ledare? Dessa och andra frågor besvarar påven Benedictus XVI i en intervjubok som publicerades på flera språk i november 2010 och som nu även utkommit på svenska på bokförlaget Catholica. Här ger påven, som i det civila heter Joseph Ratzinger, sin syn på tillståndet i den katolska kyrkan och i världen i stort. Titeln Världens ljus syftar på Jesus Kristus, vars människoblivande, korsfästelse, död och uppståndelse för 2000 år utgör den kristna trons fundament och det hopp om evigt liv som är förbundet med denna tro. Just denna sistnämnda dimension kommer, framhåller påven, ofta till korta i dagens kristna förkunnelse, särskilt i västvärlden där man snarare fokuserar på kristendomens praktiska nytta.

Intervjuboken är på sitt sätt unik. Det är första gången en påve ger en intervju av detta slag. Företrädaren Johannes Paulus II utkom visserligen med en intervjubok 1994, men den utgjorde skriftliga svar på insända frågor, inte en intervju i egentlig mening. ”Världens ljus” är däremot resultatet av sex dagars samtal som den tyske journalisten Peter Seewald förde med Benedictus XVI på dennes sommarresidens Castel Gandolfo. I mitten av 1990-talet gjorde Seewald två liknande böcker med Joseph Ratzinger, som från 1981 fram till konklaven 2005 var prefekt för troslärekongregationen. För Seewald, en tidigare kommunist som i sin ungdom lämnat den katolska kyrkan, kom mötena med Ratzinger att bidra till att han återinträdde i den katolska kyrkan och blev en engagerad katolik.

Annons
Annons
Annons