X
Annons
X

Ben från stenåldern skvallrar om mord

Det finns en romantiserad bild av livet under stenåldern. Människorna jagade, fiskade och samlade ätbara växtdelar, och övergick successivt till ett primitivt jordbruk med boskapsskötsel. När man fällt något storvilt, slaktat ett husdjur eller bärgat en bra skörd samlades man vid lägerelden för att äta och umgås.

Den idylliska bilden har reviderats av det senaste decenniets forskningsresultat. Livet på stenåldern tycks ha varit hårt och brutalt, fyllt av konflikter och strider. Risken att skadas eller dö av våld var väldigt mycket större än i våra dagar. Flera skelettfynd från stenåldern tyder på detta.

Mest känd är ismannen, eller Ötzi. Det handlar om den kropp som hösten 1991 töat fram högt uppe i bergen vid gränsen mellan Italien och Österrike.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X