”Belöna skogsägare som tar naturhänsyn”

Det behövs en ny politik som belönar markägare som tar stort naturvårdsansvar och ger näringen som helhet motiv att bidra till att behovet av reservat minimeras, skriver Magnus Nilsson, miljökonsult och debattör, i en replik om miljölagstiftning.

Under strecket
Publicerad
Målet måste vara att klara miljömålet med så små negativa effekter på virkesproduktionen som möjligt, skriver Magnus Nilsson.

Målet måste vara att klara miljömålet med så små negativa effekter på virkesproduktionen som möjligt, skriver Magnus Nilsson.

Foto: Hasse Holmberg/TT
Magnus Nilsson

Magnus Nilsson

Foto: Privat
Annons

Som Aron, Lisa och Erik Westholm konstaterar (26/3) är den svenska skogslagstiftningen extremt markägarcentrerad. Allmänintresset, särskilt naturvården, har en utomordentligt svag ställning.

Annons
Annons
Annons