Annons

Belöna de jämställda lärosätena

Utvecklingen mot en jämställd akademi går alltför långsamt. Socialdemokraterna vill därför kraftigt förstärka arbetet för att såväl kvinnors som mäns kompetens tas till vara. En jämställdhetsbonus ska införas och jämställdhetsuppdragen till forskningsråden stärkas, skriver Ibrahim Baylan (S).

Under strecket
Publicerad

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i akademin, bara då kan båda könens kompetens tas till vara fullt ut. Så ser det inte ut i dag. Kvinnor och män har olika villkor för att göra akademisk karriär och meritera sig till de högsta tjänsterna. Det är ett brott mot de värden forskningssamhället bygger på och en misshushållning med resurser. Om Sverige ska vara en framstående forskningsnation krävs en mer jämställd akademi där både mäns och kvinnors kompetens tas till vara.

Slutsatsen som Delegationen för jämställdhet i högskolan drar är att det finns brister i högskolans arbete för jämställdhet. Utvecklingen mot en jämställd akademi går mycket långsamt. Problemet kommer inte lösa sig bara med hjälp av tiden. Det behövs större ansträngningar och en mer strategisk politik för att nå målet om en jämställd akademi.

Annons
Annons
Annons