X
Annons
X
Recension

Ljuva karneval! Om Carl Michael Bellmans diktning Bellman bakom maskerna

SAMLAD BILD Carl Michael Bellman iklädde sig under sitt liv ett fleratal roller: trubadur, hovdramatiker, satiriker. Lars Lönnroths stora grepp om nationalskalden kommer att bli ett standardverk för förståelsen av Bellmans diktning, skriver Johan Stenström.

När ”Fredmans epistlar” skulle publiceras 1790 vidtog ett intensivt insamlings- och redigeringsarbete. Bellman själv hade inte alltid varit så noga med att spara sina alster utan de fanns spridda i handskrifter. Hans vänner, som tog initiativet till utgivningen, stod för allt det praktiska. Några epistlar som var på tal uteslöts av anständighetsskäl. Andra bearbetades och snyggades till inför tryckningen.
Bellman själv var ingalunda den som hade sista ordet vid denna granskning. Epistel nr 72, den som börjar med orden ”Glimmande nymf” hade kommit till redan 1771, när skalden själv första gången försökte få en utgivning till stånd. I den ursprungliga versionen är skildringen vid Cajsa Lisas säng effektiv och rakt på sak:

Knäpp av din stubb, med vanmakt och längtan
Öppna din barm, min ljuvliga trängtan
Och lägg på denna stol
Särk, byxor, koft och kjol.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X