Annons

Belgien delat kring dödshjälp för barn

Den belgiska senaten röstar på onsdagen om att tillåta eutanasi – aktiv dödshjälp – för gravt sjuka minderåriga. Frågan delar läkarkåren och politikerna, och religiösa ledare varnar för urvattnandet av livets värde.

Under strecket
Publicerad

Sedan elva år tillbaka har vuxna belgare möjlighet att under särskilda omständigheter få en önskan om att dö uppfylld. Den nu föreslagna lagen om dödshjälp även för minderåriga, som lades fram av belgiska socialdemokrater och liberaler i våras och som man tror kommer att stödjas av en majoritet av lagstiftarna, lindas dock in i striktare krav än den för vuxna.

Bara om barnet lider av outhärdliga fysiska smärtor ska en läkare kunna gå med på dödshjälpen, och bara då barnet redan är så sjukt att det förväntas dö mycket snart av sin sjukdom. Psykiskt lidande tas inte med i bilden, och föräldrarna måste ge sitt medgivande, oavsett hur gammalt barnet är.

Annons
Annons
Annons