Bekämpningsmedel utarmar artrikedom

Kemiska bekämpningsmedel har en katastrofal inverkan på artrikedomen i jordbrukslandskapet. Den varningen utfärdar svenska forskare som kartlagt hoten mot mångfalden av vilda växter och djur.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
SCANPIX
Foto: SCANPIX
Annons

I spåren av ett allt mer intensivt och storskaligt jordbruk har växt- och djurarter decimerats och i många fall helt utrotats under de senaste 50 åren.

Vid en inventering 2005 var 1700 av jordbrukslandskapets arter hotade och uppsatta på artdatabankens röda lista. Det handlar om allt från däggdjur och fåglar till fjärilar, insekter, lavar och svampar. Förvånansvärt lite är känt om orsakerna.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons