Annons
X
Annons
X

Bekämpningsmedel i vin

Spår av bekämpningsmedel hittades i alla de 40 konventionellt odlade viner som Naturskyddsföreningen låtit testa.

Av TT

I 14 av dem fanns ämnen som i EU klassas som cancerframkallande, mutagena samt hormon- eller reproduktionsstörande.

De flesta av de testade vinerna innehöll i genomsnitt spår av fyra olika bekämpningsmedel. Totalt visade testet på rester från 24 olika bekämpningsmedel.

I testet ingick också sex sorters vin framställda av ekologiskt odlade druvor. Fem av dessa innehöll inga bekämpningsmedelsrester.

Annons
X

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X