Annons

”Behövs myndighet för integritetsskydd”

I takt med att mobiltelefonen blir mer och mer central för oss, blir användarnas integritetsskydd allt viktigare.

Stefan Backman, chefsjurist på Tele2 Sverige.

Stefan Backman, chefsjurist på Tele2 Sverige.

Foto: Tele2
Stefan Backman, chefsjurist på Tele2 Sverige.

Stefan Backman, chefsjurist på Tele2 Sverige.

Foto: Tele2
Stefan Backman, chefsjurist på Tele2 Sverige. Foto: Tele2

Enligt en undersökning av det brittiska företaget Hailo hamnar själva ringandet först på sjätte plats när människor rankar vad de använder sin mobiltelefon till. Att surfa på nätet, läsa e-mail och messa hamnar alla före det klassiska telefonsamtalet.

När telefonen blivit ett verktyg för så mycket mer än att ringa, blir mobilanvändarnas integritet allt viktigare. Om en mobiltelefon vid millennieskiftet användes för samtal och SMS så innehåller en smartphone i dag ofta tusentals fotografier, information om betalningsvanor, surfvanor och gps-platsinformation. Utvecklingen innebär nya förutsättningar för både myndigheters och bolags ansvar för integritets- och dataskyddsfrågor.

– Som operatör idag måste vi förhålla oss till både Post- och telestyrelsen och Datainspektionen, vilket är problematiskt eftersom deras åsikter ibland skiljer sig åt. Vidare regleras olika tjänster på olika sätt där till exempel så kallad IP-telefoni (såsom Skype) har ett mer uppluckrat integritetsskydd jämfört med vanlig mobiltelefoni. Därför kan en och samma fråga få olika svar, men också falla mellan olika myndigheters stolar, säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele2 Sverige.

Förra året offentliggjorde USA:s president Barack Obama nya direktiv till National Security Agency (NSA), som innebar begränsningar i hur myndigheten får samla in data från medborgares mobiltelefoner. Frågan känns angelägen även i Sverige efter att Säpos påtryckningsarbete avslöjades häromåret, där målet var att skapa ett system för enklare tillgång till operatörers databaser.

– I en tid där inskränkningar på integritets- och dataskyddsområdet får allt allvarligare konsekvenser tycker jag att regeringen bör inrätta en expertmyndighet med samlat ansvar för integritets- och dataskydd i samhället. Det skulle visa att regeringen tar integritetsfrågan på allvar, vilket är något både vi och våra kunder kräver, säger Stefan Backman.

Annons
Detta är en annons från Tele2, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.