Annons

Behovet av fosfor måste förändras

En stor majoritet av dagens uppskattade reserver av fosfor uppges kontrolleras av ett enda land, nämligen Marocko. Det är problematiskt på många sätt, skriver debattörer från bland annat Uppsala universitet.

Publicerad
Även om växternas fosforbehov inte kan brytas, kan behovet av tillförd fosfor från gruvbrytning förändras, skriver författarna.
Även om växternas fosforbehov inte kan brytas, kan behovet av tillförd fosfor från gruvbrytning förändras, skriver författarna. Foto: FREDRIK SANDBERG/TT

Nyligen har en väldigt intressant debatt återigen blossat upp om framtidens jordbruk. Konventionellt jordbruk har ställts mot ekologiskt och ett flertal för- och nackdelar med båda koncepten har lyfts fram. Även om det konventionella jordbrukets beroende av konstgödsel har nämnts, främst i form av den energiintensiva produktionen av kvävegödsel, har diskussionen nästan helt undvikit behovet av fosfortillförsel. I en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Resources, Conservation and Recycling presenterar vi flera olika perspektiv angående möjliga utmaningar med framtidens fosforproduktion.

Även om växternas fosforbehov inte kan brytas, kan behovet av tillförd fosfor från gruvbrytning förändras, skriver författarna.

Foto: FREDRIK SANDBERG/TT Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons