Annons

Tove Lifvendahl:Behovet av att det grundläggande fungerar

Bilden på polis som hjälper en kvinna över ett övergångsställe i Stockholm efter attentatet, spreds över världen. Det finns en stort efterfrågan på bekräftelser av ett inre försvar som fungerar.
Bilden på polis som hjälper en kvinna över ett övergångsställe i Stockholm efter attentatet, spreds över världen. Det finns en stort efterfrågan på bekräftelser av ett inre försvar som fungerar. Foto: Frida Sundkvist
Under strecket
Publicerad

När regeringen meddelade i onsdags att den bestämt sig för att Dan Eliasson skulle förses med nya arbetsuppgifter och byta ämbete, hördes en samfälld suck av lättnad från många håll. Och när dagen efter Anders Thornberg presenterades som ny rikspolischef, möttes det likaledes av en bred, uppskattande reaktion – inifrån poliskåren, från polisfacket och politiker över hela skalan. Vad säger det här oss?

Det mest intressanta i bytet av rikspolischef är – trots att fokus lätt hamnar där – inte personerna i sig. Men låt oss ändå börja där. Det var uppenbart att Eliasson inte var den bäst lämpade för uppdraget, även om det korrekt har påpekats att han inte satte ramarna för uppdraget själv. Men det får ingen myndighetschef göra, och man har själv ett ansvar för den roll man väljer att axla. När han utsågs hösten 2014 var uppdraget tydligt; att fullfölja omorganisationen från 21 länsvisa myndigheter till Rikspolismyndigheten. Då var det flotta gester från en påtagligt självsäker Eliasson.

Annons
Annons
Annons