X
Annons
X

Behovet av arkitekturmuseum akut

Sverige behöver ett arkitekturmuseum värt namnet som kan vårda den unika samlingen med ritningar och dokument. Det skriver historikern Eva Eriksson.

Arkitektur- och designcentrum (Arkdes) är resultatet av ett kostsamt experiment som till sist kapsejsat. Det har initierats av kulturdepartementet och vuxit fram ur spillrorna av det arkitekturmuseum som samtidigt monterats ner. Misslyckandet kan inte skyllas på den nu avsatta chefen, ansvaret är departementets. Den som väljer chef, väljer också inriktning på verksamheten. I detta fall väckte tillsättningen farhågor av just detta skäl (se min krönika i Svd 3/12 2008). På ett utmanade sätt valde departementet bort sökande med hög kompetens inom det som är museets kärnområde: arkitektur- och stadsbyggnadshistoria i kombination med samtidsorientering. Uppenbart fanns det en annan agenda. Snart "vidgades uppdraget", och snart blev det tämligen klart att man höll på att kasta ut barnet med badvattnet.

Arkitekturmuseet byggdes från början upp utifrån en unik samling ritningar, fotografier och dokument som representerar Sveriges moderna arkitekturhistoria. Den är nu en nationell klenod av oskattbart värde och med högt anseende bland kännare från hela världen. Arkivet har under de gångna åren förlorat flera viktiga medarbetare med kunskap om arkivets innehåll, som är svår att ersätta. Jag fruktar att en bakomliggande orsak till förlusten är att denna kunskap inte värderats särskilt högt.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X