Behov motsvarar ett nytt sjukhus

STOCKHOLM För att lösa dagens stora problem och de ökande behoven kommer Stockholm att behöva ett tillskott av vårdplatser motsvarande minst ett Södersjukhus inom en femårsperiod. Det skriver Karolinska universitetssjukhusets chefsläkare Stefan Engqvist.

Under strecket
Publicerad

Överbeläggning på Karolinska sjukhuset i Solna. Jessica Stackell, sjuksköterska på Akutmottagningen.

Foto: KARIN NILSSON
Annons

Stockholms befolkning fortsätter att växa. Från 1990 har Stockholms län vuxit med 1,2 procent per år eller med nästan 390000 individer. Sjukvården har hittills inte alls expanderat i jämförbar takt. Tvärtom, under de senaste tio åren har antalet vårdplatser reducerats med 6 procent. Man har visserligen beslutat bygga Nya Karolinska, men detta innebär inte en förstärkning av vårdplatskapaciteten, utan istället en betydande minskning av det totala antalet vårdplatser i Stockholm. Detta samtidigt som landstinget räknar med en ytterligare tillväxt på 260000 människor fram till 2018.

Under april 2010 genomförde landstinget ännu en utredning av vårdplatssituationen i Stockholm. Utredningen visade att Stockholm har det lägsta antalet vårdplatser per tusen invånare (2,1–2,5) och den högsta beläggningsgraden (95 procent) i landet. Medelvårdtiden i Stockholm ligger något under medelvärdet för Sverige, som i sin tur ligger lägst bland jämförbara länder.

Annons
Annons
Annons