Behandling kan ge barn leukemi

Under strecket
Publicerad
Annons

– De doser som barnen får i de olika organen blir betydligt högre än hos den vuxne eftersom deras organ är mindre. Och de här doserna kan mycket väl orsaka leukemi. Vi vet väldigt lite om vilken långtidspåverkan strålningen har, säger Per Hall, forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska institutet.
Per Hall intresserar sig för vilken effekt joniserad strålning i låga doser har på barn. Ännu opublicerade data tyder på att datortomografi av hjärnan på barn kan påverka deras mentala kapacitet negativt som vuxna. Studier tyder också på att datortomografi av hjärtat kan orsaka hjärt-kärlsjukdomar och joniserad strålning kan i ett längre perspektiv även orsakar cancer.
En amerikansk undersökning av David Branner, som publicerades i American Journal of Radiology 2000, visade att av de 600 000 barn under 15 år, som undersökts med datortomografi, utvecklade 500 cancer under sin livstid till följd av undersökningen. Liknande studier genomförs nu i Sverige med Per Hall som
en i forskarteamet.

– Läkare tänker i alltför liten utsträckning på vad den joniserade strålningen kan få för långsiktiga effekter, säger han.
Vuxna och barn som undersöks med datortomografi får i de flesta fall lika hög joniserad strålningsenergi skickad genom kroppen. Enligt en SBU-rapport ser man ingen fara med detta och riktlinjerna för hur man undersöker slag mot huvudet kräver ingen lägre nivå för barn. TT

Annons
Annons
Annons