Annons
X
Annons
X

”Behandla nätet som en förlängning av samhället”

I framtiden tror jag inte att vi kommer att behöva säga “Brottsplats: Facebook” som om det var ett separat fenomen. Och det kommer att bli självklart för de 1100 Stockholmspoliserna att även använda nätet som en arena för spaningsarbetet. Internet blir integrerat i verkligheten. Det skriver frilansjournalisten Fredrik Wass.

(uppdaterad)
Facebook tjänar mindre på mobilanvändarna.
Facebook tjänar mindre på mobilanvändarna. Foto: SCANPIX

FACEBOOK

Med över fyra miljoner svenskar anslutna till Facebook blir det tydligt att vi inte längre kan behandla nätets sociala arenor som perifera fenomen. Det blir också tydligt att internet inte representerar ”en annan verklighet”. Vi möts, bygger relationer, gör affärer och avhandlar stort och smått, och vi håller kontakten med människor i raffinerade nätverk online. Och precis som i det vanliga samhället finns det utrymme att missbruka regler, bryta mot lagar och organisera kriminella handlingar. Möjligheterna att via nätet hitta kriminella och kanske framförallt arbeta förebyggande är också större än tidigare. Det är i grunden bra, men kräver också ett ansvar.

Att prata om ”Brottsplats: Facebook” är att förenkla sanningen en smula. Det ger sken av att Facebook skulle skilja sig från andra tjänster på nätet eller innebära extra stora risker. I själva verket är Facebook ytterst mänskligt. Här finns allt det som är bra och allt det som är dåligt med människan, precis som i det vanliga samhället.

Det betyder inte att internet per automatik är något vi ska se som farligt eller opålitligt. Vi ska helt enkelt behandla nätet som en förlängning av samhället. Varje dag när du lämnar ditt hem finns risker av olika slag. Men det finns ett outtalat samförstånd mellan människor att vi antagligen inte vill varandra något illa när vi möts på gatan och att alla de som sitter bredvid dig på bussen till jobbet inte kommer att förvandlas till brottslingar så fort bussen lämnar hållplatsen. Samma sak gäller på nätet. Naturligtvis bryts dessa outtalade samförstånd då och då, både i verkligheten och online.

Annons
X

”Nästan all brottslighet går numera att härleda till Facebook.” Det säger Urban Swahn, gruppchef för it-brottsenheten i Västra Götaland, när han intervjuas av SvD:s reporter. Dels visar det hur den digitala tillvaron blivit helt integrerad i människors liv, både för laglydiga och kriminella. För mig är det också lika precist som att säga att all brottslighet går att härleda till samhället – eller verkligheten. Precis som vi i dag satsar resurser på att upprätthålla lag och ordning i vårt samhälle kommer det att bli självklart att göra det även på nätet.

Det finns 1100 poliser som har ansvar för Stockholm city. Borde det finnas lika många ”digitala poliser” på nätets arenor? Nja. Både och. Jag är inte förvånad över polisens vädjan efter större resurser för nätspaning. Helt plötsligt finns enorma möjligheter att både bevaka och hitta kriminella element bland miljontals uppdateringar, inlägg och publicerade bilder.

Behandla nätet som en förlängning av samhället
Fredrik Wass, frilansjournalist

Men bland alla likheter finns trots allt skillnader, förändringar i brottsbekämparnas villkor som de själva kanske inte ens reflekterat över. Förr i tiden, innan internet, var insynen och möjligheterna att bevaka och ingripa i människors diskussioner och relationer betydligt mer begränsade jämfört med i dag. Visst gick det även då att syssla med till exempel telefonövervakning och andra mer raffinerade metoder, men att som i dag kunna nästla sig in i diskussioner mellan människor och även kunna hitta kopplingar mellan personer i de nätverk de själva byggt upp var långt ifrån så enkelt som i dag.

Samtidigt som tjänster som Facebook eller Twitter fullkomligt exploderat i både användarantal och global spridning har polisväsendet och andra myndigheter (till exempel Skatteverket) anpassat sig och börjat nå (och övervaka) medborgarna den digitala vägen. Vi bör fundera på vad den förändringen innebär i praktiken, och vad som händer när myndigheter inte bara finns på nätet utan också aktivt bevakar vilka vi känner, vad vi pratar om och vilken information vi sprider. Och hur ofta det även drabbar personer utan brottsmisstanke.

I framtiden tror jag inte att vi kommer att behöva säga ”Brottsplats: Facebook” som om det var ett separat fenomen. Och det kommer att bli självklart för de 1100 Stockholmspoliserna att även använda nätet som en arena för spaningsarbetet. Internet blir integrerat i verkligheten. Samtidigt kräver de sociala arenorna en kulturell förståelse och en ganska skör balansgång när det gäller personlig integritet. Det blir en viktig aspekt när myndighetsutövningen tar plats mitt i vårt sociala liv, och jag hoppas att även det perspektivet tas med när polisen önskar mer resurser för digital närvaro.

FREDRIK WASS

frilansjournalist och föreläsare inriktad på internet

Facebook – en ny arena för brott blog.svd.se
Annons
Annons
X

Facebook tjänar mindre på mobilanvändarna.

Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X