Behåll och höj ­fastighetsskatten

Det finns många goda skäl att inte sänka fastighetsskatten, menar sju nationalekonomer från Stockholm och Uppsala.
Det finns många goda skäl att inte sänka fastighetsskatten, menar sju nationalekonomer från Stockholm och Uppsala.
Under strecket
Publicerad
Annons

Många tycker illa om fastighetsskatten. Staten kräver in pengar, utan att medborgarna fått en krona för att äga sina hus. Det är sannerligen en grannlaga uppgift att förklara för husägare att den nytta de haft av sin fastighet faktiskt bör beskattas. Det är likväl en uppgift varje ansvarskännande politiker borde ta sig an.

En av den gångna valrörelsens stora frågor var fastighetsskattens framtida öde. Varken den borgerliga alliansen eller socialdemokraterna mäktade med att försvara denna skatt mot de välorganiserade särintressen som satt dess existens i fråga.
Det är beklagligt att särintressen på detta sätt styrt den demokratiska agendan i en riktning som inte gagnar det allmänna intresset. Fastighetsskatten är nämligen en förträfflig skatt – som snarare borde höjas än sänkas.
Fastighetsskattens framtid ska nu utredas, enligt den borgerliga alliansens överenskommelse från augusti. Denna statliga utredning bör fästa stor vikt vid de ekonomiska argument som talar för en bibehållen och betydande beskattning av mark.
Skatter genererar inkomster som behövs för att finansiera de offentliga utgifterna. Samtidigt påverkar de människors beteende.
Skatt på arbete påverkar människor i riktning mot att inte arbeta. Skatt på kapital påverkar människor i riktning mot att inte investera i ny produktionskapacitet.

Annons
Annons
Annons