Annons

”Begreppet rasifierad kan ha olika betydelser”

Under strecket
Publicerad

Maria Bylin, språkvårdare vid Språkrådet, skriver i ett mejl att begreppet rasifierad kan ha lite olika betydelser, men i grunden brukar det handla om ”den sociala konstruktionen av ras” - det vill säga att någon förknippas med stereotypa karaktärsdrag på grund av sitt utseende som kopplas till föreställningar om ras.

Det är jämförbart med begreppsparet kön och genus. Det ena är det biologiska faktumet att man har ett visst kön medan det andra betecknar de sociala föreställningar vi knyter till ett visst kön.

Annons
Annons
Annons