Begreppet nationell suveränitet har luckrats upp

Under strecket
Publicerad
Annons

När jag i mitt inlägg på Brännpunkt den 21/5 beklagade krigets ”normalisering” och kritiserade den ”invänjning i krigskultur” som ägt rum de senaste decennierna avsåg jag inte antalet krig i världen, nej inte ens omfattningen och skadorna därav. Det jag ville diskutera var hur synen på kriget som fenomen förändrats i vår del av världen. Jag utgick från förhållandena i vårt eget land och ställde den tidigare neutralitetspolitiken och alliansfriheten mot nuvarande försvarspolitiska linje. Jag påpekade också en tendens som blivit tydlig på senare tid, nämligen att folkrättens och FN-stadgans förbud mot anfallskrig uppluckrats och att begreppet nationell suveränitet inte längre utgör något hinder när mäktiga stormakter av olika anledningar vill gå i krig.

Hur skall man annars förklara angreppet på Irak våren 2003? Då hade stora människomassor över hela världen demonstrerat och ropat ut sitt NEJ till en militär intervention. Ändå anfölls Irak, och detta trots att den krigsorsak som officiellt åberopades (Saddam Hussein-regimens innehav av massförstörelsevapen) var en lögn fabricerad i syfte att slå blå dunster i ögonen på världsopinionen och få oss att sluta upp bakom denna insats.

Annons
Annons
Annons