Annons
X
Annons
X

Alexandra Ivanov: Begränsa inte det fria ordet

[object Object]
Yttrandefriheten är en grundbult i vårt demokratiska samhälle, även då den är obekväm. Foto: Zefrog / Alamy / Alamy

På torsdag är det ett år sedan två muslimska fundamentalister mördade 12 personer i den fruktansvärda attacken mot tidningen Charlie Hebdo i Paris – och fyra personer i en kosherbutik. Terroristerna mördade journalister, tecknare och andra oskyldiga förbipasserande i sin religions namn – de ansåg att islam stod över yttrandefriheten. Ett år efter den fruktansvärda attacken finns det fortfarande anledning att slå vakt om vår tryck- och yttrandefrihet, inte minst på hemmaplan.

TNS Sifo har på uppdrag av Tidningsutgivarna utfört en attitydundersökning bland Sveriges riksdagsledamöter om deras inställning till tryck- och yttrandefrihet. En majoritet av ledamöterna vill på ett eller annat sätt inskränka yttrandefriheten. Hela 51 procent av de tillfrågade svarade att det ska vara olagligt att fotografera en offentlig person utan hans eller hennes medgivande, och 22 procent sade sig vilja förbjuda publicering av bilder eller teckningar som kränker religiösa grupper.

**Uppgifterna är alarmerande. **Alla regimer som har begränsat yttrandefriheten har gjort det under förevändningen att skydda en grupp. Eller ett högre moraliskt värde. Men det spelar ingen roll hur politiker eller särintressen motiverar en begränsad yttrandefrihet – människor bör inte straffas för att de uttrycker en åsikt. Oavsett om det likt i Turkiet och Ryssland sker för att värna nationalism och värdekonservatism, eller om det skulle ske av hänsyn och omtanke. Yttrandefriheten – om den ska vara något värd – måste gälla i alla lägen.

Annons
X

Vi behöver även se den svenska tryck- och yttrandefriheten i sitt sammanhang: vår tryckfrihetsförordning från år 1766 är den äldsta i världen, och har länge utgjort en viktig grund för det moderna Sverige. Det var bland annat den vår religionsfrihetsförordning år 1781 sprang ur och det relativt, även inom Europa, fria klimatet gav Sverige ett försprång under 1800-talet vad gällde innovation och utveckling. Frihet tillåtar inte bara obekväma tankar, utan möjliggör också ökat utbyte och välstånd.

**Det är inte alltid man gillar det en meningsmotståndare uttrycker. **Men det innebär inte att det är rätt att åkalla ting och polis för att kväva deras åsikter. Ett oroväckande exempel inträffade en dag efter Charlie-Hebdo-attacken när Veronica Palm (S) anmälde Björn Söder (SD) för att han på sin Facebooksida menat att islam är en våldsam religion. I stället för att vässa pennan och bemöta Söder, ville hon att vårt rättssystem skulle tvinga honom till tystnad. Det var bara en dag efter att hon skrivit ”Je suis Charlie ” på Twitter.

**Yttrandefrihet är ett känsligt ämne. **Samtidigt som vårt samhälle vilar på dess axlar tenderar den att kränka, och göra människor upprörda. Men det är trots allt inte ord som dödar, utan människor som är beredda att vidta våldsamma handlingar mot andra. Vi bör även påminna oss om att rätten att skriva vad man vill inte innebär rätten att bli tagen på allvar, eller att ens budskap kommer att respekteras av ­meningsmotståndare. Men utan yttrandefrihet, ingen öppenhet, tolerans eller jämlikhet.

Annons

Yttrandefriheten är en grundbult i vårt demokratiska samhälle, även då den är obekväm.

Foto: Zefrog / Alamy / Alamy Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X