Begåvningarna har börjat fly skatterna

Att skatten är olika för svenskar och utlänningar med hög utbildning visar att hela skattesystemet måste ses över. Med en globaliserad arbetsmarknad har inte Sverige råd med skatter som bestraffar utbildning och kunskapsintensiva branscher. Det skriver Ulf Lindberg, näringspolitisk chef hos Almega.

Under strecket
Publicerad
Annons

I budgetpropositionen för 2012 föreslår regeringen att den så kallade expertskatten ska justeras så att en utländsk arbetstagare med en inkomst på 85 600 kronor i månaden automatiskt kvalificerar sig för expertskatt. Denna skatt, som infördes 2001, innebär att utländska arbetstagare kan beskattas förmånligare än andra.

Bakgrunden till expertskatten var att många av Sveriges grannländer hade infört en liknande skatt, och att Sverige skulle missgynnas då företag väljer var man vill göra sina nyetableringar. Den bedömningen var riktig då och den är än mer relevant idag.

Annons
Annons
Annons