Annons

Befria kyrkan från staten

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Christer Sturmark argumenterar på Brännpunkt 1/8 för att separationen mellan kyrka och stat måste fullföljas samt att Svenska kyrkan ska fråntas den juridiska vigselrätten. Han skriver att religioner är exkluderande till sin natur och ger drastiska exempel och antyder att religiösa människor är onda. En märklig analys, hur kan denna dömande generalisering kallas humanism? En term som vanligen associeras med tolerans och människokärlek. Nationalencyklopedin säger bland annat att humanism innebär ett avståndstagande från olika former av brutal eller förnedrande behandling av människor.

Vad är tolerans? Begreppet borde förstås som att acceptera det en annan människa tycker och utrycker, även om man själv inte gillar det. Jesus kärleksbudskap om att älska din nästa, att även älska din fiende och att den som ger ska få, kan hjälpa till tolerans och tillåtande. Nu tänker kanske somliga, men kyrkan då, har inte den begått överträdelser? Jo, då andlig och världslig makt blandats till en explosiv cocktail, farlig både för världen och för andligheten. Detta för oss till nästa poäng, nämligen att kyrka och stat måste separeras och kyrkan avpolitiseras. Här har Sturmark, i sin slutsats, helt rätt.

Annons
Annons
Annons