Befria biskoparna från politikerna

Under strecket
Publicerad
Annons

Nio av Sveriges tretton biskopar vill slopa kyrkans rätt att viga. Ett skäl de angivit (
DN 6/2) är att den kommande könsneutrala äktenskapslagen utformas utan kyrkans medverkan. Kanske vill de också undvika att få en ny långvarig plågsam intern strid, som frågan om kvinnliga präster.

Annons
Annons
Annons