Annons

Befria biskoparna från politikerna

Under strecket
Publicerad

Nio av Sveriges tretton biskopar vill slopa kyrkans rätt att viga. Ett skäl de angivit (
DN 6/2) är att den kommande könsneutrala äktenskapslagen utformas utan kyrkans medverkan. Kanske vill de också undvika att få en ny långvarig plågsam intern strid, som frågan om kvinnliga präster.

I normala fall tycker man att saken därmed borde vara klar. En stor majoritet av kyrkans ledare ser detta som den bästa lösningen. Men i kyrkliga frågor är Sverige inte ett ”normalt” land. I kyrkliga frågor är Sverige unikt.

Annons
Annons
Annons