Annons

Befäl somnar på bryggan

Efter ett stort antal somningsolyckor till sjöss kräver facken en ny sjöarbetstidslag. Men redarna säger nej. Samtidigt stoppar EU-kommissionen ett internationellt förslag om ändrade arbetstider ombord. – Det är zombies som står på bryggan. Folk är helt slutkörda och nu måste något göras, säger Christer Lindvall, vd för Sveriges fartygsbefälsförening.

Under strecket
Publicerad

De senaste tre åren har 18 fartygsolyckor inträffat i svenska farvatten sedan vaktgående befäl somnat. Mest drabbade är båtar med så kallat tvåvaktssystem, där två befäl delar på dygnet i sex- eller tolvtimmarsvakter. Den tillåtna maxarbetstiden är 14 timmar per dygn, men vid en kontroll av Sjöfartsinspektionen avslöjades extremfall på upp till 21 timmars arbetstid per dygn.
– Redarna underbemannar sina båtar för att tjäna pengar, men de tar stora risker, säger Torbjörn Åkerstedt, professor och sömnforskare vid Karolinska institutet. Redan vid mindre än sju timmars sömn når vi farliga trötthetsnivåer och drabbas av koncentrationsproblem, svårigheter att fatta beslut eller att helt enkelt somna.

Nu kräver de sjöfackliga förbunden att gällande vilotidslag ersätts av en sjöarbetstidslag. Enligt förslaget skulle det tillåtna arbetstidsuttaget per vecka minska med 19 timmar, från 91 timmar till 72 timmar, med möjlighet till avsteg via kollektivavtal. Förslaget har varit på remiss. Svarstiden gick ut i veckan och ärendet bereds av näringsdepartementet. Redarna säger dock nej till förslaget.
– Problemet är inte vilotidslagen, utan hur den efterlevs. Jobbar gubbarna häcken av sig på en båt är det befälhavarens skyldighet att säga ifrån och kräva mer personal. Men vi ställer gärna upp på en internationell utredning, säger Jan Iwfarsson vid Sveriges redareförening.

Annons
Annons
Annons