X
Annons
X

Befäl: Dålig säkerhet i försvaret

Försvarsmakten har en bristande säkerhetskultur. Information om risker och faror i arbetsmiljön tas inte tillvara.

Den hårda kritiken kommer från Officersförbundet.

Den fackliga organisationen har studerat och följt upp en rad olyckor och tillbud från de senaste åren och domen över myndighetens högsta ledning är hård.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X