Annons

Bedömningarna har inte blivit hårdare

Publicerad

Stefan Swärd har ett stort engagemang för asyl- och flyktingfrågor (
Brännpunkt 17/2). Det behövs fler människor som öppet tar ställning för humanism och generösa regler för att få skydd i Sverige. För att debatten ska kunna föras på ett sakligt och objektivt sätt är det dock viktigt att den information som används är belagd med fakta och är verifierbar. Tyvärr rundar Stefan Swärd några hörn väl snävt i den frågan.

Swärd menar att svenska myndigheter hårdnat i sina bedömningar. Jag vill inte förringa Swärds upplevelser av detta, men det finns inga belägg för påståendet. Tvärt om. Migrationsverket ger varje år skydd till runt 10 000 människor. Denna siffra varierar naturligtvis över åren beroende konfliktläget i världen.

Annons
Annons
Annons
Annons