Annons

”Bättre tågtrafik behövs för hela Mälardalen”

Moderna regionaltåg är det snabbaste landtransportmedlet och vidgar området för det dagliga resandet, skriver Gunnar Davidsson.
Moderna regionaltåg är det snabbaste landtransportmedlet och vidgar området för det dagliga resandet, skriver Gunnar Davidsson. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Förutsättningarna för billiga kollektiv­resor mellan Stockholms län och grannlänen måste förbättras. Den på­tagliga barriären runt Stockholms län bör brytas ner, skriver Gunnar Davidsson, tidigare utvecklingschef vid Skånetrafiken.

Under strecket
Publicerad

Gunnar Davidsson

Foto: Privat

Bostadspriserna och hushållens skuldsättning har varit ett av höstens stora debattämnen, och riksdagen är nu på väg att besluta om regler för amortering av lån och kanske begränsningar i ränteavdrag. Det är regler som kommer att gälla hela Sverige. Brist på bostäder och ökande priser drabbar flera platser i Sverige, men i första hand är det utvecklingen i Stockholms­regionen som får dessa drastiska effekter. Stockholms län har i årtionden ökat sin befolkning med 30 000–40 000 invånare per år. Det byggs mycket, men inte tillräckligt för att matcha befolknings­tillväxten. Så drivs priserna upp till allt högre ­nivåer.

Det finns en aspekt på tillväxten i Stockholm som inte belysts efter förtjänst. Det är att tillväxten i alltför hög grad är instängd, sammanträngd inom Stockholms läns administrativa gräns. Anled­ningen är att det är inom Stockholms län som SL verkar – med en hög servicenivå och ett billigt kort för daglig pendling – och ger förutsättningar för en integrerad marknad för boende, arbete, utbildning, service med mera. SL:s trafik är förvisso inte det enda sättet att resa på, men den ger goda möjlig­heter att resa inom stora delar av länet, och den har framför allt en stor andel av resorna till och från Stockholms centrala delar.

Annons
Annons
Annons