Annons
X
Annons
X

Bättre stöd för kärleksinvandrare

Bland så kallade kärleksinvandrare finns många som råkar illa ut och riskerar att fastna i isolering. Som ett första steg att ge denna grupp bättre chanser kommer de framöver att erbjudas samhällsorientering, skriver FP-ministrarna Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag.

Anhöriginvandrarna behöver nya nätverk i Sverige för att inte riskera att fastna i isolering, skriver Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag.
Anhöriginvandrarna behöver nya nätverk i Sverige för att inte riskera att fastna i isolering, skriver Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag. Foto: TOMAS ONEBORG OCH FREDRIK PERSSON/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | INVANDRING

De som invandrar måste få kännedom om vad den svenska jämställdheten innebär.
Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag

Människor flyr eller invandrar till Sverige för att söka skydd, arbete eller kärlek. Oavsett anledning är det viktigt att så snabbt som möjligt kunna försörja sig själv och känna sig delaktig i samhället. De senaste årtiondena har integrationen fungerat för dåligt och nu genomförs därför omfattande reformer. Från regeringens sida fokuserar vi nu särskilt på hur invandrade kvinnor bättre ska kunna komma in i det svenska samhället. Ett led i det arbetet är att även utomeuropeiska anhöriginvandrare ska få ta del av samhällsorientering.

Alldeles för många kvinnor som invandrat till Sverige har haft svårt att få ett jobb och den makt över sin vardag som den egna lönen medför. Såväl kvinnor som har kommit hit som flyktingar som kvinnor som har invandrat till vårt land för att bilda familj med svenska män har svårt att komma in i det nya samhället.

Annons
X

En grupp som råkat illa ut och som uppmärksammats den senaste tiden är så kallade kärleksinvandrare. När dessa kvinnor inte får jobb blir de helt beroende av mannens ekonomi och nätverk. I de värsta fallen blir det en vardag av våld och isolering. Flera tusen utländska kvinnor tvingas söka skydd från våld sedan de har kommit till Sverige för att gifta sig med en svensk man. Även tusentals barn drabbas. Det visar en utredning som landshövding Eva Eriksson presenterade nyligen (
Brännpunkt 29/6).

Det är skamligt att kvinnor som invandrar till ett av världens mest jämställda länder fastnar i en vardag som präglas av våld och förtryck. Utredningen föreslår därför en rad insatser. Inte minst handlar det om att förhindra att oseriösa män sätter i system att gång på gång ta hit kvinnor som de utnyttjar en period. Regeringen analyserar nu förslagen och kommer inom kort skicka dem på remiss.

Redan nu kan vi dock presentera en första åtgärd, ett steg i rätt riktning. Även utomeuropeiska anhöriginvandrare – till exempel kärleksinvandrare – ska få ta del av samhällsorientering. Förslaget beräknas kosta cirka 40 miljoner kronor.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Samhällsorientering ges i dag till flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga. Syftet är att ge nyanlända invandrare kunskap om och förståelse för det svenska samhället. Det är ett verktyg för nyanlända för att lättare ta sig fram i det nya landet. Samhällsorienteringen handlar om de värderingar som ska vara grundläggande i det svenska samhället – mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet. Utbildningen handlar om vilka rättigheter och skyldigheter som du har som individ i Sverige. Den ger också kunskap om hur det svenska samhället är organiserat och om praktikaliteter i vardagslivet.

  I dag ges inte samhällsorientering till dem som anhöriginvandrar till någon som lever i Sverige. Men när det gäller anhöriginvandrare från utomeuropeiska länder finns det mycket som talar för att behovet av samhällsorientering är stort. Utomeuropeiska anhöriginvandrare har det gemensamt att deras sociala nätverk ofta är helt avhängigt de nätverk som den de invandrar till har. Tidigare gjordes bedömningen att dessa sociala nätverk skulle räcka för att den nyanlända skulle integreras i det svenska samhället.

  Men sysselsättningsgraden visar på en annan verklighet. Alldeles för många av de kvinnor som har invandrat till en man i Sverige har svårt att komma i jobb. Därför kommer alla utomeuropéer som anhöriginvandrar till Sverige erbjudas samhällsorientering. Syftet är att underlätta etableringen på arbetsmarknaden och i det svenska samhället.

  Vi behöver göra mer för att se till att de som invandrar till vårt land har en chans att komma i arbete och bli en del av det svenska samhället. De som invandrar måste få kännedom om vad den svenska jämställdheten innebär samt vart man kan vända sig för hjälp. Anhöriginvandrarna behöver också nätverk i Sverige för att inte riskera att fastna i isolering. Genom att erbjuda även denna grupp samhällsorientering tar vi ett första steg för att ge dem en bättre start och fler chanser i det nya landet.

  NYAMKO SABUNI (FP)

  jämställdhetsminister

  ERIK ULLENHAG (FP)

  integrationsminister

  Fotnot: Kommenteringen på artikeln är avstängd eftersom alltför många kommentarer strider mot SvD:s regler.

  Annons
  Annons
  X

  Anhöriginvandrarna behöver nya nätverk i Sverige för att inte riskera att fastna i isolering, skriver Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag.

  Foto: TOMAS ONEBORG OCH FREDRIK PERSSON/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X