Bättre spelregler och högre tillväxt

Under strecket
Publicerad
Annons

replik | EMU och Swedenborg
Kronfallet 1992, och den efterföljande övergången till rörlig växelkurs, var ett ”lyckokast” skrev Birgitta Swedenborg på Brännpunkt den 29 december, och menar därmed att vi nu fått en penningpolitisk regim som inte går att jämföra med den tidigare devalveringspolitiken.
Den nuvarande regimen har även som vi ser det fungerat bättre än den tidigare. Den avgörande skillnaden består emellertid i att penningpolitiken nu har backats upp av en finanspolitik inriktad på makroekonomisk stabilitet istället för på överfull sysselsättning.
De viktiga åtgärderna har här varit utgiftstaket, konvergensprogrammet och en självständig riksbank. Därmed är det inte regeringen, utan parterna på arbetsmarknaden, som ansvarar för sysselsättningen.
Allt detta hade i princip gått att åstadkomma inom ramen för den gamla penningpolitiska regimen med växelkursen istället för inflationen som ankare. Danmark är ett utmärkt framgångsexempel i detta avseende.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons