Annons

Bättre sociala relationer i socialdemokratiska samhällen

Nedskärningar i välfärden har avgörande betydelse för sociala relationer och hälsa. Det skriver docent Mikael Rostila som nyligen publicerat en bok kring välfärdsstater, sociala relationer och hälsa.

Under strecket
Publicerad

Sveriges goda välfärdssystem medför att Svenskar litar ovanligt mycket på varandra. Vi deltar även i större utsträckning i föreningsliv och har bättre sociala relationer. Detta har i sin tur betydelse för folkhälsan då vi mår bättre och lever längre. I europeiska länder med svaga sociala skyddsnät är människors sociala relationer desto sämre och de befinner sig i botten när det gäller hälsa och livslängd. Det finns dock farhågor då det sociala livet minskat i omfattning i Sverige sedan den ekonomiska krisen på 1990-talet. Detta visar ny forskning i boken ”Social capital and health inequality in European welfare states” (Palgrave MacMillan).

De som lever i ett samhälle med stora orättvisor och bristande stöd från de statliga institutionerna utvecklar lätt en mörk människosyn. Men de som känner förtroende för staten och välfärdssystemen tenderar att utveckla goda sociala relationer som präglas av tillit och ömsesidighet – och detta är viktigt eftersom den förbättrar vår hälsa och minskar hälsoskillnaderna mellan fattiga och rika i samhället.

Annons
Annons
Annons