Bättre skola kräver mer än kontroll

Om rektorer inte lyckas fullt ut med skolresultaten pekar staten finger åt dem i stället för att gemensamt arbeta fram förbättringar. Det krävs en annan strategi för att förbättra skolan, skriver Lars Flodin, ordförande i Sveriges Skolledarförbund.

Under strecket
Publicerad
Kritik som inte kombineras med förbättringsdialog leder inte till utveckling utan bara till frustration, det gäller både elever och rektorer, skriver artikelförfattaren.

Kritik som inte kombineras med förbättringsdialog leder inte till utveckling utan bara till frustration, det gäller både elever och rektorer, skriver artikelförfattaren.

Foto: CHRISTINE OLSSON/SCANPIX
Annons

Att vara skolledare är att ha ett av Sveriges viktigaste jobb. Det finns knappast någon annan chefsposition i samhället i dag där man får ett sådant direkt inflytande över kommande generationers – och därmed även samhällets – framtid. Detta ställer krav på skolledarna, men också på att de har bra arbetsvillkor och ett tillräckligt stort inflytande över hur resurserna används för att kunna axla och utföra sitt uppdrag. Det är också viktigt att en skolas ledningsorganisation är tillräckligt stabil över tid.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons