Bättre resultat för Länsförsäkringar

Länsförsäkringsgruppen visar bättre resultat för samtliga affärsområden, enligt delårsrapporten för perioden januari-juni. Premieintäkterna inom sakförsäkringsverksamheten ökade med 17 procent till 7,9 miljarder kronor och rörelseresultatet förbättrades till 1,8 miljarder kronor från 0,3 miljarder motsvarande period förra året. Marknadsandelen inom sakförsäkring ökade till 32,0 procent från 30,4 procent året innan.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Inom livförsäkringsområdet ökade premieinkomsten med 11 procent till 4,5 miljarder kronor och resultatet det första halvåret blev 1,6 miljarder kronor mot 0,9 miljarder i fjol.

Rörelseresultatet inom affärsområdet bank blev 56,4 miljoner kronor efter kreditförluster, mot 12,4 miljoner i fjol. Utlåningen till allmänheten ökade med 40 procent till 35,4 miljarder kronor och bostadsutlåningen ökade med 69 procent till 20,5 miljarder kronor, enligt rapporten.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons