X
Annons
X

Bättre psykisk hälsa bland svenskar

Svenskarnas psykiska hälsa har blivit bättre under de senaste fyra åren, visar Folkhälsoinstitutets (FHI) stora enkät. Men lågkonjunkturen hotar att bryta trenden.

Framför allt kvinnorna vittnar om bättre psykiskt välbefinnande, men fortfarande mår kvinnor sämre än män och unga kvinnor i åldern 16-29 år mår allra sämst, skriver Svenska Dagbladet.

Nästan alla symtom på psykisk ohälsa har minskat sedan FHI inledde sin stora hälsoenkät 2004. Då angav 16 procent av männen och 24 procent av kvinnorna att de led av någon form av nedsatt psykiskt välbefinnande. Förra våren, när den senaste enkäten gjordes, hade männens andel minskat till 14 och kvinnornas till 19 procent.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X