Annons

Bättre patientsäkerhet och lägre kostnader

Med mer effektiv hantering av informationen i patientjournaler kan risken för farliga läkemedelskombinationer minskas, sjukvårdskostnader sänkas och forskningen förbättras.
Med mer effektiv hantering av informationen i patientjournaler kan risken för farliga läkemedelskombinationer minskas, sjukvårdskostnader sänkas och forskningen förbättras. Foto: BERTIL ERICSON/SCANPIX
Under strecket
Publicerad

Under Almedalsveckan i Visby arrangerade läkemedelsföretaget Pfizer ett seminarium om vikten av att göra information i patientjournalerna sökbar. Det handlar inte om att läkemedelsföretag eller andra ska få tillgång till varje patients kompletta journal, utan endast avidentifierad sammanslagen information.

När ett läkemedel blivit godkänt och används på bred front är det svårt att kontrollera hur läkemedlen fungerar tillsammans med andra läkemedel och i andra patientgrupper än de ursprungliga referensgrupperna. Sveriges kommuner och landsting har nämligen ett stort antal olika journalsystem med olika uppbyggnad och det finns ingen gemensam standard för hur information om olika behandlingsresultat ska hanteras. Bristande information leder både till felbehandlingar för den enskilde patienten och ökade kostnader för diagnosticering och behandling för landsting och kommuner.

Annons
Annons
Annons