Bättre odds med lugn start

Friskare barn, kortare vårdtider och mindre risk för framtida men. Det lönar sig att individanpassa vården av våra allra minsta och sköraste. Istället för att tvinga det för tidigt födda barnet att anpassa sig till sjukhusrutinerna, anpassar man rutinerna efter barnet. Resultatet har blivit överraskande positivt.

Under strecket
Publicerad
Annons

Jenny och Jens Lundgren kan få ta upp och hålla Simon långa stunder nu när han fyllt sex veckor.

Det nya amerikanska omvårdnadsprogrammet för tidigt födda, förbättrar livskvaliteten, minskar behovet av syrgas och förkortar tiden i respirator. I stället för att behöva slösa energi på att ”försvara sig” mot alla störande intryck blir barnen trygga och kan koncentrera sig på att växa till sig och bli friska.
Det har bekräftats i flera amerikanska studier. Metoden tillämpas nu också i Sverige och nyligen har den svenske läkaren Björn Westrup vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet, kunnat visa lika goda resultat bland svenska barn.

Annons
Annons
Annons